دکتر مهدا باقری وند

دکتر مهدا باقری وند
جراح و دندانپزشک کودکان
زمان حضور:
یکشنبه و پنجشنبه 16 تا 22 / چهارشنبه 9 تا 14