بهترین کارکنان ، پزشکان و متخصصان برای درمان اثربخش
زنجان ، خیابان صفا
پشت کارخانه کبریت ، ساختمان جهان کودک
پشتیبانی 24/7
024-33431810
شنبه -4شنبه: 8.00 - 20.00
پنج شنبه - جمعه : 9.00 - 16.00

دکتر فرشاد عبدالکریمی

تخصص: جراح - دندانپزشک
ترمیمی - زیبایی - عصب کشی
فرشاد عبدالکریمی
ترمیمی - زیبایی - عصب کشی