دکتر میلاد درخوری

جراح و دندانپزشک

دکتر میثم بیگدلو

متخصص جراحی فک و صورت و ایمپلنت
عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر ناهید همتی

متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر لیدا ترابی

جراح و دندانپزشک

دکتر بهاره ناظمی

متخصص دندانپزشکی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر عسل شایان کیا

متخصص دندانپزشکی کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر سامان آور

جراح و دندانپزشک

دکتر فاطمه پیری

جراح و دندانپزشک

دکتر ابوالفضل آشوری

جراح و دندانپزشک

دکتر محسن مینایی

جراح و دندانپزشک
زمان حضور : دوشنبه و پنجشنبه 16 تا 22