دکتر نازنین ثناگو

رتبه‌ی یک علوم پایه کشوری
کار از سال 1390

دکتر سمانه احمدی

استادیار دانشگاه
کار از سال 1390

دکتر بهاره ناظمی

متخصص دندانپزشکی کودکان
کار از سال 1380

دکتر احسان مرشدی

عضو هیات علمی دانشگاه
کار از سال 1395

دکتر فرشاد عبدالکریمی

ترمیمی - زیبایی - عصب کشی
کار از سال 1390