مهارت های ما

شما می توانید به متخصصان مدیفای اعتماد کنید

تومور شناسی
87 %
زنان و زایمان
65 %
توانبخشی
92 %
تیم ما

آشنایی با پزشکان مجموعه

دکتر فرشاد عبدالکریمی

ترمیمی - زیبایی - عصب کشی
کار از سال 1390

دکتر احسان مرشدی

عضو هیات علمی دانشگاه
کار از سال 1395

دکتر بهاره ناظمی

متخصص دندانپزشکی کودکان
کار از سال 1380

دکتر سمانه احمدی

استادیار دانشگاه
کار از سال 1390

دکتر نازنین ثناگو

رتبه‌ی یک علوم پایه کشوری
کار از سال 1390

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با 021123456789