به سایت کلینیک دندان پزشکی تبسم زنجان خوش آمدید
زنجان | خیابان صفا
پشت کارخانه کبریت | ساختمان جهان کودک
پشتیبانی 24/7
024-33431810
شنبه -4شنبه: 8.00 - 20.00
پنج شنبه - جمعه : 9.00 - 16.00